เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเพชรสมุทร รุ่นแรก สมุทรสงคราม ปี 2484

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 7
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเพชรสมุทร รุ่นแรก สมุทรสงคราม ปี 2484