เหรียญหลวงพ่อทีปังกร วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกำ) จ.นครปฐม ปี 2499

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทีปังกร วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกำ) จ.นครปฐม ปี 2499