เหรียญหลวงพ่อปลอด พรหฺมโชติ ด้านหลังหลวงพ่อสำราญ วัดพระนอน จ.พระนครศรีอยุธยา

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อปลอด พรหฺมโชติ ด้านหลังหลวงพ่อสำราญ วัดพระนอน จ.พระนครศรีอยุธยา