เหรียญหลวงพ่อปัญญา รุ่นแรก ออกวัดด่าน ปี2543 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อปัญญา รุ่นแรก ออกวัดด่าน ปี2543