เหรียญหลวงพ่อป๋อง วัดหนองกระทุ่ม รุ่น4 ปี 2505 เนื้อนวะ

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 3
ประเภท เนื้อนวะโลหะ

เหรียญหลวงพ่อป๋อง วัดหนองกระทุ่ม รุ่น4 ปี 2505 เนื้อนวะ