เหรียญหลวงพ่อพยุง วัดบรรลังก์ รุ่นแรก ปี 2519

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพยุง วัดบรรลังก์ รุ่นแรก ปี 2519