เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดสำมะโรง เพชรบุรี รุ่นแรก ปี2496

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดสำมะโรง เพชรบุรี รุ่นแรก ปี2496