เหรียญหลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี ที่ระลึกครบรอบ 80 ปี พ.ศ.2554 เนื้อนวะ

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท เนื้อนวะ

เหรียญหลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี ที่ระลึกครบรอบ 80 ปี พ.ศ.2554 เนื้อนวะ