เหรียญหลวงพ่อยา วัดข่อย รุ่นแรก ปี 2494 จ.เพชรบุรี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อยา วัดข่อย รุ่นแรก ปี 2494 จ.เพชรบุรี