เหรียญหลวงพ่อลบ ฐิตาโก วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี รุ่นแรก ปี 2487

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อลบ ฐิตาโก วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี รุ่นแรก ปี 2487