เหรียญหลวงพ่อสนิท วัดเขาใหญ่ สุพรรณบุรี รุ่นแรก

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อสนิท วัดเขาใหญ่ สุพรรณบุรี รุ่นแรก