เหรียญหลวงพ่อแพ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี สร้างปี 2494

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแพ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี สร้างปี 2494