เหรียญหลวงพ่อสบู่ วัดศรีธาตุเตาเหล็ก ฉะเชิงเทรา สร้างปี 2510 จำนวน 2000 เหรียญ

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อสบู่ วัดศรีธาตุเตาเหล็ก ฉะเชิงเทรา สร้างปี 2510 จำนวน 2000 เหรียญ