เหรียญหลวงพ่อสอน วัดศาลเจ้า ปทุมธานี รุ่นสอง (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระทั่วไทยชุด 4
ประเภท ทองแดงรมดำ

เหรียญหลวงพ่อสอน วัดศาลเจ้า ปทุมธานี รุ่นสอง