เหรียญหลวงพ่อสุดใจ รุ่นแรก ปี 2500 (บล็อกนิยม) วัดพระเกตุธรรมชนาราม จ.ราชบุรี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อสุดใจ รุ่นแรก ปี 2500 (บล็อกนิยม) วัดพระเกตุธรรมชนาราม จ.ราชบุรี