เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ เนื้อนวะโลหะ ที่ระลึกแจกทหารชายแดน สร้างเมื่อปี 251

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด5
ประเภท เนื้อนวะ

เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ เนื้อนวะโลหะ ที่ระลึกแจกทหารชายแดน สร้างเมื่อปี 2513