เหรียญหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว ปี2486 ปลุกเสก2512 โดยหลวงพ่อทอง วัดกอนแก้ว

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว ปี2486 ปลุกเสก2512 โดยหลวงพ่อทอง วัดกอนแก้ว