เหรียญหลวงพ่อเปลื้อง วัดคู้สลอด รุ่นแรก ปี2498

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเปลื้อง วัดคู้สลอด รุ่นแรก ปี2498