เหรียญหลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว รมดำสวย(ย้อน) 2552 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดสารพันพระแท้ 8
ประเภท รมดำ

เหรียญหลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว รมดำสวย (ย้อน) 2552