เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม สุวโจ วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส หรือ สามปลื้ม ปี 2521 (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม

เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม สุวโจ วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส หรือ สามปลื้ม ปี 2521

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)