เหรียญหลวงพ่อเล็ก ไวัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2482 จ.ลพบุรี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อเล็ก ไวัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2482 จ.ลพบุรี