เหรียญหลวงพ่อเส่ง พระครูโสภณกัลยา วัดกัลยาณมิตร หลังหลวงพ่อพรหม ปี 2514

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเส่ง พระครูโสภณกัลยา วัดกัลยาณมิตร หลังหลวงพ่อพรหม ปี 2514