เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี2525 จ.อยุธยา

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 6
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี2525 จ.อยุธยา