เหรียญหลวงพ่อแร่ วัดเชิดสำราญ ออกวัดบ้านกลาง จ.ชลบุรี รุ่นแรก ปี 2527

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวด สารพันพระแท้ 4
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแร่ วัดเชิดสำราญ ออกวัดบ้านกลาง จ.ชลบุรี รุ่นแรก ปี 2527