เหรียญหลวงพ่อโสธร ที่ระลึกสร้าง รพ.ฉะเชิงเทรา ปี 45 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อโสธร
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อโสธร ที่ระลึกสร้าง รพ.ฉะเชิงเทรา ปี45

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)