เหรียญหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อจุ่น วัดโคกบำรงราษฎร์ ปี 2509

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 3
ประเภท เนื้อทองผสม

เหรียญหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อจุ่น วัดโคกบำรงราษฎร์ ปี 2509