เหรียญอนุสรณ์อายุครบ 80 ปี เสาร์5 ปี2512 เนื้อนวะโลหะ

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อมุ่ย
ประเภท เนื้อนวะ

เหรียญอนุสรณ์อายุครบ 80 ปี เสาร์5 ปี2512 เนื้อนวะโลหะ