เหรียญอายุ 60 ปี หลวงพ่อเริ่ม วัดกลางวังเย็น ปี 2521

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงพ่อเริ่ม
ประเภท ทองแดง

เหรียญอายุ 60 ปี หลวงพ่อเริ่ม วัดกลางวังเย็น ปี 2521