เหรียญอายุ 91 ปี ลป.สาม วัดป่าไตรวิเวก ปี 2533 เนื้อทองแดง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ สารพันพระแท้ 9
ประเภท ทองแดง

เหรียญอายุ 91 ปี ลป.สาม วัดป่าไตรวิเวก ปี 2533 เนื้อทองแดง