เหรียญเสมาพระปฐมเจดีย์ รุ่น3 ปี2499 พิธีปลุกเสกใหญ่

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อนุสรณ์สถาน
ประเภท ทองแดง

เหรียญเสมาพระปฐมเจดีย์ รุ่น3 ปี2499 พิธีปลุกเสกใหญ่