เหรียญเสมาเต็มองค์หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นไตรมาส ปี 37 เนื้อทองแดง(พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระทั่วไทยชุด 4
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญเสมาเต็มองค์หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นไตรมาส ปี 37

เนื้อทองแดง(พระดีแท้ พร้อมเช่า)