เหรียญเสมา 7 รอบ ลพ.สิน วัดละหารใหญ่ เนื้อเงินลงยา สี่สี โค้ดศาลา กล่องเดิม

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญเสมา 7 รอบ ลพ.สิน วัดละหารใหญ่ เนื้อเงินลงยา สี่สี โค้ดศาลา กล่องเดิม