เหรียญเสาร์ 5 หลวงพ่อขอม พิมพ์นิยม (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

เหรียญเสาร์ 5 หลวงพ่อขอม พิมพ์นิยม

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)