เหรียญเสาร์ 5 หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อนวะ ยันต์บี้ (ไม่ตอกโค้ด) ปี 2516

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ คลอเลคชั่น หลวงพ่อมุ่ย
ประเภท เนื้อนวะโลหะ

เหรียญเสาร์ 5 หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อนวะ ยันต์บี้ (ไม่ตอกโค้ด) ปี 2516