เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงค์ ปี2497

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด2
ประเภท ทองแดง

เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงค์ ปี2497