...เหรียญ พระพุทธสิหิงค์ พิมพ์ข้างดอกบัว วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองแดง หลังองค์พระ

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด5
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระพุทธสิหิงค์ พิมพ์ข้างดอกบัว วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองแดง

หลังองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 17