เหรียญ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล วัดป่าศรัทธาธรรม จ.สกลนคร รุ่นแรกและรุ่นเดียว

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 5
ประเภท ทองแดง

เหรียญ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล วัดป่าศรัทธาธรรม จ.สกลนคร รุ่นแรก ปี 2510