เหรียญ ร.5 สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ วัดหัวลำโพง ปี2534

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญ ร.5 สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ วัดหัวลำโพง ปี2534