เหรียญหลวงพ่อสายตาบ วัดอรุณรังสี นครนายก ปี 37 กะไหล่ไฟ พร้อมกล่อง (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 5
ประเภท กระไหล่ไฟ

เหรียญหลวงพ่อสายตาบ วัดอรุณรังสี นครนายก ปี 37 กะไหล่ไฟ พร้อมกล่อง

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)