หน้าหลัก


เรียนสมาชิกและท่านที่สนใจในวัตถุมงคล

เวปไซด์แห่งนี้ (www.พระดีแท้.com และ www.pradeetae.com)

เปิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคล

เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย เสริมสิริมงคล

รวมถึงท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องพระเครื่อง

ทีมงาน "พระดีแท้" เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ในฐานะคนไทยเราจะทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนะธรรม

รวมทั้งประวัติของพระเกจิในพุทธศาสนา เพื่อให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

*********

สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชา

เรามีเงื่อนไขที่ง่ายตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

รับประกันพระแท้ 7 วัน หลังจากท่านได้เช่าไปแล้วหากต้องการคืน จะได้เต็มจำนวน

เกิน 7 วันจะถูกหักค่าเสียโอกาสการขาย 20% 

เกิน 60 วันไม่สามารถคืนพระได้ เนื่องจากพระบางองค์ได้จ่ายเงินให้เจ้าของพระไปแล้ว

และเมื่อต้องการนำพระคืน ต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ

การพิสูจน์พระแท้เรายึดถือหน่วยงานกลางที่สากลยอมรับเท่านั้น

โดยเราไม่ยอมรับบุคคลใดๆ ที่อ้างตนเป็นผู้รู้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้เพื่อความยุุติธรรมของทั้งสองฝ่าย

 *********

หมวดพระเลี่ยมทอง