เหรียญหลวงพ่อสาย วัดเสือ จ.ลพบุรี (ย้อน) เนื้อทองแดง (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 5
ประเภท เหรียญหลวงพ่อสาย

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดเสือ จ.ลพบุรี (ย้อน) เนื้อทองแดง