เหรียญหลวงพ่อทอง-วัดบ้านโนนยาง-อุดรธานี-รุ่นแรก (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ อมตะพระนิยม 4
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทอง-วัดบ้านโนนยาง-อุดรธานี-รุ่นแรก

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)